SCADA Uygulamaları Yapmak – YouTube

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) En Üst Seviyede Kontrol Ve Veri Toplama manasına gelen DONANIMIN YAZILIMLA yönetilmesini oldukça kolaylaştıran bir hiyerarşisi vardır. Çoğunlukla hazır yapılarla uygulanan bu tarz sistemler, artık yazılımların donanıma iyice hükmetleri ile hazır yapılarla birlikte ÖZGÜN kontollerde devreye girmelidirler. Örnek olması adına.