Hakkımızda

Biz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde görev yapan 54 alandan çoğunlukla; Bilişim Teknolojileri, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Biyomedikal Tıbbi Cihazlar Teknolojileri, Raylı Sistemler öğetmenlerinin oluşturduğu bir teknik öğretmen kadrosuyuz. Tarihsel gelişim ise aşağıda belirtildiği şekilde oluşmuştur.

2000’li yıllara gelinirken ileri teknoloji gerektiren sektörlerin meslek alanlarında teknik insan gücü yetiştirilmesi amacıyla İzmir Mazhar Zorlu ve Konya Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanları kurularak, bu alanların uluslararası standartlara göre donatılması, bu alanlarda eğitim verecek teknik öğretmenlerin yurtdışında eğitimleri, uzman Japon danışmanların ülkemizde görev yapmaları ve öğretim programlarının geliştirilmesi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japon Hükümeti arasındaki teknik işbirliği çerçevesinde 2000 yılında bir proje protokolü imzalanmış ve proje çalışmaları başlamıştır. Proje çalışmalarla birlikte okulumuzda bulunan otomatik kumanda bölümü kademeli olarak kapatılmıştır. 

Proje faaliyetleri kapsamında Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanının Mekatronik ve Endüstriyel Kontrol dallarının eğitim programları hazırlanmış ve ders kitapları yazılmıştır. Okulumuzda alanda görevli 18 öğretmen Japonya’da 6-9 aylık sürelerle eğitim almışlardır. Proje kapsamında ders kitapları ve eğitim araç-gereçleri hazırlanmış ve proje 2006 yılında tamamlanmıştır.

Ülkemiz sanayisinin dünya ile entegre olmaya çalışması ve bu çerçevede de her geçen gün gelişmesi, özellikle otomasyon alanında nitelikli ara insan gücüne olan ihtiyacın artması nedeniyle, ülkemizin sanayisi yoğun olan 20 ilindeki 20 endüstriyel teknik öğretim okulu bünyesinde daha Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü açılarak bu alanın yaygınlaştırılması uygun görülmüştür. Yaygınlaştırma okullarında görev yapacak öğretmene olan ihtiyacı karşılamak amacıyla, okulumuz bünyesinde bir Öğretmen Eğitim Merkezi inşa edilerek hizmete açılmıştır.

Bu gelişmelere paralel olarak; Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında yeni teknolojiyi bilen ve uygulayan ara elemanların yetiştirilmesi için Japonya’nın deneyim ve imkânlarından faydalanmak amacıyla, Okulumuz bünyesinde uygulanmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti ile Japon Hükümeti arasındaki işbirliği anlaşmasına dayalı olarak bir proje protokolü daha imzalanmıştır.
2007 yılında yapılan protokol uyarınca okulumuz bünyesinde inşa edilen Öğretmen Eğitim Merkezi binasında Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Yaygınlaştırma projesi(SPREAD) başlatılmıştır. SPREAD projesi faaliyetleri kapsamında ve 2014 yılına kadar yapılan hizmet içi eğitim kurslarında pilot kurumlardan ve diğer mesleki eğitim kurumlarından 3362 Türk öğretmene ve 186 endüstri çalışanına teknoloji transferleri gerçekleştirilmiştir.

Bundan sonra yapılan JICA kapanış seremonisinde bu bilgiler ve topluluk kaybolmasın daha hangi bilgilere ihtiyaç duyulacak hedeflerinden yola çıkılarak bir çalıştay, Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU (zamanın müsteşar yardımıcısı) ve Salih CANBAL (Daire Başkanı) katılım ve teşvikleriyle General Elektrik tekno kent bünyesinde; çekirdek Teknik Öğretmen kadrosu Texas Instrument firma yetkilileri ve başka sivil toplum örgütleri ile çalıştay gerçekleşti. Akabinde öğretmen yetiştirme genel müdürlüğü bünyesinde Mikrodenetleyiciler ve Gömülü Sistemler 1, 2, Android programlama, PLC kontrol ve görüntü işleme ve Endüstriyel Görsel Programlama isimlerinde 4 adet STANDART laşmış müfredat ve bu müfredatı destekleyici eğitim materyalleri (Altlık kart, üstlük kat, sensör kart) üretildi.  2015 ten günümüze bir çok hizmet içi eğitim faaliyetleri yapılarak 1500 ten fazla teknik öğretmene eğitim verildi. Gönüllülük esasına dayalı WhatsApp grubu kuruldu ve bir çok bilgi belge paylaşıldı.

Bu aşamadan sonra bu bilgileri daha derli toplu bir arada tutmak biriktirmek ve herkesle paylaşmak için bu BLOG, PORTAL web sitesini 6 kişiden oluşan bir YAYIN ‘BİLİM’ KURULU yönetiminde faaliyetlerine başlamıştır. İçerik gidişata göre şekillenmekle beraber, özetlersek ENDSÜTRİ 4.0’ın gerekliliğini yerine getiren faaliyetlerle uğraşılmaktadır. Tecrübe sahibi eğitimcileri görüşleri ve bilgileri ile desteklenen medyamız yoluna devam edecektir. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.